A nyilvántartás tartalmazza mindazon pénzügyi szolgáltatók adatait, melyeket a 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB felügyelete alá rendel, illetve amelyek közzétételét más jogszabály előírja, vagy az MNB a befektetők védelmében publikálását elengedhetetlennek tartja. A nyilvános adatbázisban megtalálhatók

Az a külföldi székhelyű (lakcímű) tőkepiaci függő ügynök (tied agent), amelyet/akit külföldi székhelyű határon átnyúló intézmény Magyarországon vesz igénybe, a letelepedése szerinti tagállamban szerepel a nyilvántartásban. Ugyanígy a magyarországi székhelyű befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézmény külföldi függő ügynöke - a függő ügynök székhelye szerint illetékes – külföldi felügyeleti hatóság nyilvános jegyzékében szerepel.

Egyszerű keresés
Név
Azonosító
Összetett keresés
Intézmény általános adatai
Név
Azonosító
Intézmény tevékenysége
Intézmény típusa
Tőkepiac
Befektetési vállalkozás
Befektetési vállalkozás
Befektetési vállalkozás (fióktelep)
Alapkezelők
ÁÉKBV alapkezelők
ÁÉKBV alapkezelő
ABAK alapkezelők
ABAK alapkezelő
ABAK alapkezelő (fióktelep)
Elszámolóház
Függő ügynök
Központi szerződő fél
Kbftv. szerinti közvetítő
Bizalmi vagyonkezelő
Pénztári piac
Önkéntes pénztár
Önkéntes egészségpénztár
Önkéntes önsegélyező pénztár
Önkéntes nyugdíjpénztár
Egészség- és önsegélyező pénztár
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
Magánnyugdíjpénztár
Pénzpiac
Pénzügyi intézmény
Pénzügyi vállalkozás
Pénzügyi vállalkozás
Pénzügyi holding társaság
Hitelintézettel egyenértékű prudens pénzügyi váll.
Hitelintézet
Szakosított hitelintézet
Lakástakarék pénztárak
Jelzálog hitelintézetek
Egyéb szakosított hitelintézet
Bank
Bank (részvénytársaság)
Bank (fióktelep)
Nem pénzügyi intézmény
Pénzforgalmi intézmény
Pénzforgalmi intézmény
Pénzforgalmi intézmény (fióktelep)
Függő pénzpiaci közvetítők
Pénzpiaci kiemelt közvetítő
Pénzpiaci kiemelt közvetítő (köv.kez., behajtás)
Pénzpiaci kiemelt közvetítő (pénzváltás)
Pénzforgalmi közvetítő
Fsztv. 3. § 29. szerinti pénzforgalmi közvetítő
Fsztv. 3. § 6a. pont szerinti e-pénz-értékesítő
Jelzáloghitel közvetítő függő ügynök
Független pénzpiaci közvetítők
Pénzpiaci többes ügynök
Pénzpiaci többes ügynök
Pénzpiaci többes ügynök (áruhiteles)
Pénzpiaci többes kiemelt közvetítő
Pénzpiaci alkusz
Elektronikus pénzkibocsátó intézmény
Elektronikus pénzkibocsátó intézmény
Pénzfeldolgozó
Kiemelt közvetítők
Utalványkibocsátó
Elektronikuspénz-értékesítő
Magyarországi intézmények fióktelepei
Pénzpiaci szektor
Hitelintézeti fióktelep
Biztosítási szektor
Biztosítói fióktelep
Független biztosításközvetítői fióktelep
Képviseletek
Pénzpiaci szektor
Külföldi püi intézmény magyarországi képviselete
Határon átnyúló szolg. nyújtó külföldi intézmények
Tőkepiaci szektor
Határon átnyúló alapkezelők
Határon átnyúló ABAK alapkezelő
Határon átnyúló ÁÉKBV alapkezelő
Határon átnyúló befektetési vállalkozás
Határon átnyúló befektetési alapkezelő
Pénztári szektor
Határon átnyúló foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
Pénzpiaci szektor
Határon átnyúló jelzáloghitel közvetítő
Határon átnyúló hitelintézet
Határon átnyúló pénzügyi vállalkozás
Határon átnyúló pénzforgalmi intézmény
Határon átnyúló elektronikuspénz-kibocsátó int.
Biztosítási szektor
Határon átnyúló biztosító
Határon átnyúló biztosításközvetítő
Egyéb intézmények
Szervező
Biztosítási piac
Biztosítóintézet
Biztosító részvénytársaság
Biztosító egyesület
Fióktelep biztosító
Biztosításközvetítők
Biztosítási alkusz
Biztosítási többes ügynök
Biztosításközvetítői fióktelep
Biztosítási ügynök
Pénz- és tőkepiaci közvetítők
Közvetítő neve
Közvetítő törzsszáma
Biztosításközvetítő természetes személy
Közvetítő neve
Nyilvántartási szám
Státusz
Vonatkozási időpont
Tevékenység típusa
Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet
Közvetítő neve
Nyilvántartási szám
Státusz
Vonatkozási időpont
Tevékenység típusa